Bắc Giang tăng cường ngăn chặn bạo lực trong học sinh, thanh thiếu niên

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường ngăn chặn bạo lực trong học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn.

12/08/2022 10:01
bg
bg1

Thời gian qua, tình trạng học sinh đánh nhau, đặc biệt là học sinh nữ (độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi) quay, phát video clip lên không gian mạng có dấu hiệu diễn biến phức tạp, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt tình trạng bạo lực trong học sinh nói riêng, thanh thiếu niên nói chung và thực hiện tốt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025", Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới"; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc "Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"; Nghị định của Chính phủ quy định về "Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường"; Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025".

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm đầu năm học 2022-2023 về phòng, chống bạo lực trong học sinh. Chỉ đạo nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, lòng nhân ái, kỹ năng sống, pháp luật cho học sinh; quản lý, giáo dục, giúp đỡ học sinh cá biệt; phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục học sinh, phòng ngừa kịp thời nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường; phát hiện, trình báo cho cơ quan công an các vụ việc bạo lực trong học sinh để kịp thời xử lý, giáo dục. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện tốt các hoạt động thanh thiếu niên và nhi đồng dịp nghỉ hè, trung thu. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chương trình giáo dục giới tính, giáo dục văn hóa, ứng xử cho học sinh nữ.

Thu Trang

comment Bình luận