Tại sao ăn bằng đũa có thể tốt cho bạn?

Thoạt nhìn, ăn bằng đũa có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng là một may mắn ngụy trang cho sự trao đổi chất của bạn. Cách bạn cầm và cách họ xử lý thức ăn có thể khiến bạn chậm lại trong khi ăn, đây có thể là một giải pháp cho các vấn đề về thể lực và kiểm soát cân nặng.