Báo giá quảng cáo

 

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO BANNER 

STT

Vị Trí

Kích thước

Hình thức

Đơn Giá /1 tuần 

 1

Top banner

728*90

Chia sẻ 2

10.000.000

 2

Center banner

970*90

Chia sẻ 2

8.000.000

Right 1 banner

300*250

Chia sẻ 2

10.000.000

 4

Right 2 banner

300*250

Chia sẻ 2

8.000.000

 5

Right 3 banner - đính Sticky

300*600

Chia sẻ 2

8.000.000

 6

Left banner

160*600

Chia sẻ 2

8.000.000

 7

Floating banner trái

160*600

Chia sẻ 2

10.000.000

 8

Floating banner phải

160*600

Chia sẻ 2

10.000.000

 9

Article Link

 

 

 8.000.000

 10

(Quảng cáo dạng Link dưới chân bài viết)

 

 

6.000.000

 

BÁO GIÁ BÀI PR

STT

          Loại tin

Mô tả

Đơn giá

1

Bài top 1 cover

 Trang chủ 2 giờ

10.000.000

 2

Tin tiêu đề mới nhất

Chỉ có tiêu đề ở tin mới nhất

8.000.000

 3

Top 1 chuyên mục trang chủ

Hiển thị 2h ở chuyên mục trang chủ

6.000.000

 4

Top 2 chuyên mục trang chủ

Hiển thị Top 2 chuyên mục

5.000.000

 5

Top 3 chuyên mục trang chủ

Hiển thị Top 3 chuyên mục

4.000.000

 6

Trang bài viết

Không xuất hiện trang chủ

2.000.000

 7

Gói  đăng bài Pr 1 năm

Không giới hạn

30.000.000

 8

Gói  bài Pr 6 tháng

Không giới hạn

20.000.000

 9

Gói bài PR 3 tháng

Không giới hạn

15.000.000

10

Bảo trợ truyền thông

1 năm

50.000.000

 

* Báo giá này chỉ dành cho 1 vị trí và không xuyên trang. Nếu Banner đặt xuyên trang (Trang chủ, trang chuyên mục và trang chi tiết) sẽ + 1.000.000 đồng.

* Hình thức chia sẻ là 2 banner của 2 đơn vị cùng đặt 1 vị trí. Hoán đổi hiển thị 30s/lần.

* Giá niêm yết trên chưa bao gồm VAT.

Mọi thông tin liên hệ

Hotline: 0914.946.668

Email: Suckhoecongdong.tc@gmail.com

Đ/C: Số 99 Đường Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy - Hà Nội