Cà Mau triển khai công tác đặc xá năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các sở, ban, ngành tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai công tác đặc xá năm 2022.

03/08/2022 17:22

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi về công tác đặc xá năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân và phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xóa bỏ thái độ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá làm cơ sở xem xét đặc xá bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội quan tâm giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo điều kiện vay vốn, có việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ở địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật; Vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ được vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì việc xét, đề nghị đặc xá cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước theo quy định của Luật Đặc xá và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022; Phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh làm cơ quan đầu mối, tham mưu triển khai thực hiện quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá; Nắm chắc tình hình, diễn biến số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; Kịp thời xử lý nghiêm những người có hành vi tái phạm và vi phạm pháp luật.

Theo Camau.gov

comment Bình luận