Hải Phòng chỉ đạo tiêm vaccine phòng COVID-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 8/8, UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản số 4715/UBND-VX chỉ đạo tiêm vaccine phòng COVID-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

08/08/2022 20:12

Cụ thể:

hp
hp1

Thu Trang

comment Bình luận