NỘI DUNG ÔN SINH LÝ BỆNH – MD

NỘI DUNG ÔN SINH LÝ BỆNH – MD

35 câu hỏi ôn luyện kiến thức sinh lý bệnh - MD của bộ môn Y học cơ sở, niên khóa 2018 - 2019.

2019/06/07 15:05

1/ Các khái niệm cơ bản về bệnh, bệnh nguyên và bệnh sinh.

2/ Nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của giảm glucose huyết.

3/ Nguyên nhân, hậu quả của tăng glucose huyết.

4/ Nguyên nhân và hậu quả của tăng lipid máu.

5/ Cơ chế gây xơ vữa động mạch. Vai trò của LDL và HDL trong xơ vữa động mạch.

6/ Nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả giảm protein máu.

7/ Định nghĩa, cơ chế bệnh sinh và đặc điểm lâm sàng của bệnh Gout.

8/ Định nghĩa phù. Các cơ chế gây phù. Cho ví dụ.

9/ Các cách phân loại mất nước.

10/ Định nghĩa sốt. Các giai đoạn của sốt.

11/ Tiểu đường. So sánh đặc điểm của bệnh tiểu đường typ I và typ II.

12/ Bệnh sinh của tiểu đường typ I.

13/ Những thay đổi chức năng các cơ quan trong sốt

14/ Dịch rỉ viêm? các thành phần và tác dụng của dịch rỉ viêm

15/ Định nghĩa và phân loại nhiễm acid. Các nguyên nhân gây nhiễm acid hơi.

16/ Định nghĩa, phân loại nhiễm acid. Các nguyên nhân gây nhiễm acid cố định.

17/ Các nguyên nhân gây viêm. Biểu hiện viêm: Sưng, nóng, đỏ, đau.

18/ Phân loại đáp ứng miễn dịch và đặc điểm chính của từng loại.

19/ Các hàng rào bảo vệ cơ thể của đáp ứng miễn dịch tự nhiên.

20/ Định nghĩa kháng nguyên. Hai đặc tính cơ bản của kháng nguyên.

21/ Bổ thể là gì?. Các vai trò sinh học của bổ thể.

22/ Đặc điểm nguồn gốc, quá trình biệt hóa của tế bào lympho T. Các chức năng của lympho T.

23/ Đặc điểm nguồn gốc, quá trình biệt hóa của tế bào lympho B. Các chức năng của kháng thể

24/ Liệt kê 5 lớp kháng thể (Ig). Các đặc điểm chính của mỗi lớp kháng thể (Ig)

25/ Các biện pháp né tránh miễn dịch của vi sinh vật.

26/ Vai trò của miễn dịch dịch thể trong đề kháng chống vi sinh vật ngoại bào.

27/ Quá mẫn? Phân loại quá mẫn. Trình bày đặc điểm của quá mẫn typ I. Cho ví dụ.

28/ Quá mẫn? Phân loại quá mẫn. Trình bày đặc điểm của quá mẫn typ II. Cho ví dụ.

29/ Suy giảm miễn dịch? Phân loại suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

30/ Suy giảm miễn dịch? Các nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch mắc phải. Cơ chế gây suy giảm miễn dịch do HIV.

31/ Các tiêu chuẩn để xác định bệnh tự miễn. Xếp loại bệnh tự miễn

32/ Vai trò của tự kháng nguyên trong cơ chế phát sinh bệnh tự miễn

33/ Đặc điểm các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch.

34/ Ba đặc tính của phản ứng kết hợp KN - KT. Nêu nguyên lí, ưu điểm của miễn dịch đánh dấu.

35/ Liệt kê các cơ quan miễn dịch trung ương và ngoại vi.

comment Bình luận