Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 10/8

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 10/8 như sau:

10/08/2022 18:25

Tổng số mũi tiêm: 249.778.892, Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 412.098 tại 42 tỉnh

Trong ngày có 352.564 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 59.534 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.

Empty

(Ảnh minh hoạ)

Nhóm từ 18 tuổi trở lên:

- Tiêm nhắc lần 1 (mũi 3): Tổng số có 48.800.686 mũi tiêm (74,3%) tăng 0,1%, trong ngày có 34 tỉnh triển khai với 93.479 người được tiêm:

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 thấp: Quảng Nam (54,2%); Bình Định (55,8%); Khánh Hòa (54,7%); Đồng Nai (46,7%); Cần Thơ (53,3%).

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 cao: Bắc Giang (97,0%); Nghệ An (99,5%); Bến Tre (95,4%).

- Tiêm nhắc lần 2 (mũi 4): Tổng số có 11.130.891 mũi tiêm (58,1%) tăng 0,6%, trong ngày có 37 tỉnh triển khai với 121.235 người được tiêm.

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 2 thấp: Nghệ An (26,5%); Sơn La (39,7%); Quảng Trị (35,8%); Đà Nẵng (36,8%); Bạc Liêu (39,0%).

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 2 cao: Hà Nam (99,6%); Hưng Yên (96,5%); Điện Biên (99,3%).

Nhóm từ 12-17 tuổi: Tiêm nhắc: 3.494.115 trẻ (40,3%) tăng 0,9%.

- Tỉnh tiêm mũi nhắc thấp: Đà Nẵng (14,4%); Phú Yên (10,3%); BR-VT (12,8%); Đồng Nai (20,3%).

- Tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi nhắc cao: Bắc Giang (81,4%); Sóc Trăng (78,1%); Trà Vinh (76,8%).

Nhóm từ 5-11 tuổi: Tổng số mũi tiêm: 13.054.894.

- Mũi 1: 8.337.237 trẻ (73,1%); tăng 0,6%.

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Tĩnh (48,4%); Đà Nẵng (39,4%); Quảng Nam (43,5%); Bình Thuận (55,6%); TP Hồ Chí Minh (48,4%).

- Mũi 2: 4.717.657 trẻ (41,4%); tăng 0,7%

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Vĩnh Phúc (25,2%); Đà Nẵng (16,7%); Quảng Nam (13,7%); Khánh Hòa (20,0%).

+ Tỉnh tiêm cao: Ninh Thuận (74,5%); Sóc Trăng (85,2%); Bạc Liêu (76,0%).

Bảo Ngọc

comment Bình luận