Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 13/8

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 13/8 như sau:

13/08/2022 17:41

Tổng số mũi tiêm: 251.304.132

Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 276.439 tại 34 tỉnh , trong đó 23.128 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 44.311 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.

20220301124729-12cc-3041

(Ảnh minh hoạ)

Nhóm từ 18 tuổi trở lên:

- Tiêm nhắc lần 1 (mũi 3): Tổng số có 48.978.073 mũi tiêm (74,5%), trong ngày có 26 tỉnh triển khai với 26.410 người được tiêm:

o Tỷ lệ thấp: Quảng Nam (54,3%); Khánh Hòa (54,8%); Đồng Nai (46,8%); Cần Thơ (53,7%); Bình Phước (56%)

+ Tỷ lệ cao: Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (99,5%); Bến Tre (95,4%).

- Tiêm nhắc lần 2 (mũi 4): Tổng số có 11.764.492 mũi tiêm (62,1%) tăng 0,4%, trong ngày có 29 tỉnh triển khai với 110.097 người được tiêm.

+ Tỷ lệ thấp: Nghệ An (35,7%); Quảng Trị (43,4%); Đà Nẵng (38,2%); Lâm Đồng (42,7%);Bạc Liêu (40%).

+ Tỷ lệ cao: Hưng Yên (96,5%); Điện Biên (99,3%); Bình Thuận (95,5%).

Nhóm từ 12-17 tuổi:

Tiêm nhắc: 3.773.604 trẻ (43,6%) tăng 0,6%.

- Tỷ lệ thấp: Đà Nẵng (16,2%); Phú Yên (11,6%); Bình Thuận (22,6%); BR-VT (13,6%); Đồng Nai (20,5%).

- Tỷ lệ cao: Bắc Giang (82,9%); Sóc Trăng (79,6%); Trà Vinh (76,8%).

Nhóm từ 5-11 tuổi:

Tổng số mũi tiêm: 13.514.946.

- Mũi 1: 8.538.368 trẻ (76,3%); tăng 0,5%.

+ Tỷ lệ thấp: Hà Tĩnh (48,4%); Đà Nẵng (41,3%); Quảng Nam (44%); Bình Thuận (56,8%); TP Hồ Chí Minh (51,2%).

+ Tỷ lệ cao: Bắc Giang (95%); Vĩnh Long (95%), Cà Mau 94,4%).

- Mũi 2: 4.976.578 trẻ (44,5%); tăng 0,6%

+ Tỷ lệ thấp: Vĩnh Phúc (26,3%); Đà Nẵng (17,6%); Quảng Nam (14%); Khánh Hòa (22,4%); Bình Dương (27,2%).

+ Tỷ lệ cao: Ninh Thuận (75,2%); Sóc Trăng (86,4%); Bạc Liêu (79%).

Bảo Ngọc

comment Bình luận