Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 16/8

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 16/8 như sau:

16/08/2022 18:12

Tổng số mũi tiêm: 252.097.399

Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 378.606 tại 49 tỉnh , trong đó 338.119 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi cho 40.487 trẻ 5-11 tuổi.

article (1)

(Ảnh minh hoạ)

Nhóm từ 18 tuổi trở lên:

- Tiêm nhắc lần 1 (mũi 3): Tổng số có 49.071.045 mũi tiêm (74,7%) tăng 0,1%, trong ngày có 43 tỉnh triển khai với 49.444 người được tiêm:

o Tỷ lệ thấp: Quảng Nam (54,7%); Bình Định (56,1%); Khánh Hòa (54,9%); Đồng Nai (46,9%); Cần Thơ (53,8%)

o Tỷ lệ cao: Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (99,5%); Bến Tre (95,4%).

- Tiêm nhắc lần 2 (mũi 4): Tổng số có 12.136.629 mũi tiêm (64,1%) tăng 0,9%, trong ngày có 46 tỉnh triển khai với 159.663 người được tiêm.

o Tỷ lệ thấp: Nghệ An (45,1%); Quảng Trị (45,1%); Đà Nẵng (40,3%); Lâm Đồng (43,7%);Bạc Liêu (40,4%).

o Tỷ lệ cao: Điện Biên (99,3%); Bình Thuận (97,4%); Vĩnh Long (97,4%).

Nhóm từ 12-17 tuổi: Tiêm nhắc: 3.874.713 trẻ (44,8%) tăng 0,6%.

- Tỷ lệ thấp: Đà Nẵng (18,2%); Phú Yên (11,8%); BR-VT (13,7%); Đồng Nai (21,2%); Bình Dương (22,7%).

- Tỷ lệ cao: Bắc Giang (83,6%); Sóc Trăng (80,3%); Trà Vinh (76,8%).

Nhóm từ 5-11 tuổi: Tổng số mũi tiêm: 13.795.941.

- Mũi 1: 8.641.600 trẻ (77,2%); tăng 0,5%.

+ Tỷ lệ thấp: Hà Tĩnh (49,5%); Đà Nẵng (45,5%); Quảng Nam (44,6%); Bình Thuận (57,4%); TP Hồ Chí Minh (52,2%).

+ Tỷ lệ cao: Bắc Giang (95,6%); Vĩnh Long (95,6%), Cà Mau 94,9%).

- Mũi 2: 5.154.341 trẻ (46%); tăng 0,7%

+ Tỷ lệ thấp: Vĩnh Phúc (29,7%); Đà Nẵng (19,2%); Quảng Nam (14,9%); Khánh Hòa (23,7%); Bình Dương (27,2%).

+ Tỷ lệ cao: Ninh Thuận (76%); Sóc Trăng (86,8%); Bạc Liêu (80,4%).

Bảo Ngọc

comment Bình luận