Hilo - Đưa ra những giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ T-VAN Hilo thành lập từ năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên về chính phủ điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số …

14/05/2022 15:44

Từ năm 2017, Hilo cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử Hilo-Invoice cho doanh nghiệp Việt Nam và được đánh giá là một trong những dịch vụ HĐĐT có chất lượng và chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Năm 2018: Hilo trở thành nhà T-VAN, được công bố thông tin chính thức trên cổng thông tin http://thuedientu.gdt.gov.vn của Tổng Cục Thuế.

Năm 2020, Hilo phát triển trở thành đơn vị tổ chức cung cấp Dịch vụ Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên các Doanh nghiệp – Hilo-Care.

Năm 2020, Hilo cho ra mắt sản phẩm Hilo-Plan – Giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.

Năm 2021, Hilo cho ra mắt sản phẩm Hilo-Econtract – Giải pháp hợp đồng số.

Năm 2021, Hilo cho ra mắt sản phẩm Hilo-ELib – Giải pháp số hóa và lưu trữ.

Năm 2021, Hilo cho ra mắt sản phẩm Hilo-CA.

Tại sao nên sử dụng Hilo Invoice?

Empty

Các tính năng chính của Hilo Invoice: Nhanh chóng - An toàn - Tiết kiệm

Empty

Tại sao nên sử dụng Hilo Care?

9

Giải pháp quản trị nguồn nhân lực HiloPlan

Empty
8

Giải pháp số hoá hợp đồng điện tử

Empty
Empty

Giải pháp số hóa tài liệu là sự kết hợp thông minh giữa hệ thống máy quét, hệ thống lập chỉ mục, tách bộ và phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ Hilo.

Hilo là hệ thống phần mềm quản lý lưu trữ số lượng, dung lượng lớn cho đến rất lớn các tài liệu số hóa nhằm bảo quản an toàn và phát huy tốt đa giá trị của tài liệu lưu trữ. Sử dụng chỉ mục (metadata) và có thể tìm kiếm theo từ khóa, ngữ cảnh, nội dung… một cách nhanh chóng, chính xác.

Với phần mềm Hilo, việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm và xử lý hồ sơ, tài liệu sẽ trở nên đơn giản, khoa học, chuyên nghiệp và dễ dàng tìm kiếm, xử lý, tiết kiệm thời gian.

5

Nguyễn Trang

comment Bình luận