Hội nghị hướng dẫn về việc quản lý, cấp phát và sử dụng thẻ hội viên Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Hội nghị hướng dẫn về việc quản lý, cấp phát và sử dụng thẻ hội viên Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Ngày 28/8, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn về việc quản lý, cấp phát và sử dụng thẻ hội viên.

2020/09/09 10:21

 

Tham dự hội nghị có TS.Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, Nguyễn Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị; ông Vũ Việt Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội, cùng 20 các đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Thẻ hội viên Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam là sự ghi nhận những đóng góp và tinh thần thiện nguyện, đồng tâm hiệp lực của hội viên của Hội trong triển khai thực hiện sự nghiệp “Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”.

Đồng thời, mang lại niềm vinh dự tự hào cho mỗi hội viên được là hội viên của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, nhắc nhở động viên hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào sự nghiệp Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng và phát triển của Hội.

 

Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam thống nhất quản lý, lựa chọn mẫu thẻ, tổ chức làm thẻ và quyết định cấp phát thẻ cho hội viên, chỉ đạo theo dõi việc sử dụng thẻ hội viên trong toàn Hội.

095941-IMG_0955

Ông Vũ Việt Anh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội

Mẫu thẻ hội viên được làm bằng nhựa, kích thước 90 mm x 55 mm, có tích hợp mã định danh (ID), kết nối chặt chẽ được với Trung ương Hội bằng phần mềm quản lý hội viên, đồng  thời được kết nối để mua bán sản phẩm trong sàn thương mại điện tử của Hội.

Sau khi hoàn thành việc làm thẻ hội viên, thẻ được chuyển về cho từng đầu mối đơn vị. Việc cấp phát thẻ cho từng hội viên do các đơn vị đầu mối chủ trì tổ chức. Việc tổ chức cấp phát thẻ hội viên phải trang trọng, thể hiện được đúng mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc cấp phát thẻ, đồng thời nhắc nhở hội viên nên cao tinh thần trách nhiệm trong sử dụng thẻ hội viên.

095926-IMG_1003

Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng hội đọc Quy chế về quản lý, cấp phát và sử dụng thẻ hội viên

Thẻ hội viên được sử dụng trong mọi hoạt động “Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”, các hoạt động của Hội cũng như của đơn vị. Hội viên được cấp thẻ phải có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thẻ đúng mục đích, đúng quy định.

comment Bình luận