Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng 27-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

27/10/2020 11:05

 

KH9A0707

Dự chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cùng về dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang...

11111

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử; khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại". Phương châm hành động của Đại hội: "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

1111

Các đại biểu dự phiên khai mạc

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 có khoảng 700 đại biểu, trong đó có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.424 đảng viên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong 5 năm, từ 2015-2020, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực, nhưng Thanh Hóa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội XVIII đã đề ra, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đã có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã (chiếm 65,75%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt cao so với mục tiêu Đại hội; tỉ lệ đô hóa dự kiến đạt 35%, đạt mục tiêu Đại hội; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh...

112

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc Đại hội

Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay; đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

113

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Về mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thanh Hóa đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750.000 tỉ đồng, tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10% trở lên; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỉ USD; sản lượng lương thực hàng năm ổn định ở mức 1,5 triệu tấn; số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm đạt 15.000 doanh nghiệp; tỉ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 40% trở lên; đến hết năm 2025 có 17 huyện, thị xã, TP, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Thanh Hóa cũng đề ra 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; phát triển du lịch; nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

3 khâu đột phá gồm: Đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Báo cáo đã phân tích, đánh giá sâu những đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

111111

Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, nêu rõ một số bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Hằng Dương

comment Bình luận