Lai Châu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

UBND tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch số 2282/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

03/07/2022 09:27

 Cụ thể:

lc
lc1
lc2
lc3
lc4
lc5

Thu Trang

comment Bình luận