NỘI DUNG ÔN KÝ SINH TRÙNG HỆ LT DƯỢC (2018-2019)

NỘI DUNG ÔN KÝ SINH TRÙNG HỆ LT DƯỢC (2018-2019)

30 câu hỏi ôn luyện kiến thức ký sinh trùng hệ liên thông dược (2018-2019)

2019/06/11 10:46

1/ Định nghĩa về ký sinh trùng. Hiện tương ký sinh. Hình thái ký sinh. Cho ví dụ

2/ Định nghĩa về vật chủ. Các loại vật chủ. Cho ví dụ

3/ Định nghĩa về chu kỳ ký sinh trùng. Phân loại chu kỳ, kiểu chu kỳ. Vẽ sơ đồ

4/ Đặc điểm hình thể kích thước và sinh sản của ký sinh trùng. Cho ví dụ

5/ Đặc điểm sống của ký sinh trùng. Cho ví dụ

6/ Đặc điểm của bệnh ký sinh trùng và tác hại chủ yếu do ký sinh trùng. Cho ví dụ

7/ Nguyên tắc phòng chống bệnh ký sinh trùng và biện pháp dự phòng

8/ Đặc điểm cấu tạo chung của giun đường ruột

9/ Diễn biến giai đoạn phát triển của giun đũa ở người

10/ Diễn biến giai đoạn phát triển của giun móc/ mỏ ở người

11/ Diễn biến giai đoạn phát triển của giun tóc ở người

12/ Diễn biến giai đoạn phát triển của giun kim ở người

13/ Đặc điểm cấu tạo chung của sán lá

14/ Vị trí ký sinh và diễn biến giai đoạn phát triển ở ngoại cảnh của sán lá gan lớn

15/ Vị trí ký sinh và diễn biến giai đoan phát triển ở ngoại cảnh của sán lá gan nhỏ

16/ Vị trí ký sinh và diễn biến giai đoan phát triển ở ngoại cảnh của sán lá ruột

17/ Vị trí ký sinh và diễn biến giai đoạn phát triển ở ngoại cảnh của sán lá phổi

18/ Đặc điểm chung của sán dây. Đặc điểm khác biệt của sán dây lợn với sán dây bò

19/ Các thuốc điều trị đặc hiệu giun, sán, đơn bào. Cách dùng và chống chỉ định. Ví dụ

20/ Đặc điểm cấu tạo đơn bào amíp. Chu kỳ của amíp - Entamoeba histolytica

21/ Đặc điểm cấu tạo đơn bào B.coli. Chu kỳ của Balantidium coli

22/ Đặc điểm cấu tạo đơn bào G. intertinalis. Chu kỳ của Giardia intertinalis

23/ Chu kỳ phát triển của KST sốt rét ở người và các thể ký sinh trùng

24/ Chu kỳ phát triển của KST sốt rét ở muỗi và 3 loài muỗi truyền bệnh chủ yếu ở VN

25/ Các thể bệnh sốt rét. Biểu hiện của cơn sốt rét điển hình

26/ Nguyên tắc điều trị bệnh sốt rét. Tác dụng của thuốc điều trị sốt rét (được học)

27/ Định nghĩa vi nấm. Đặc điểm chung của vi nấm gây bệnh ở người. Cho ví dụ

28/ Đặc điểm cấu tạo của vi nấm. Hiện tượng nhị thể, biến hình. Cho ví dụ

29/ Vai trò của vi nấm và tác hại của vi nấm đối với sức khỏe. Cho ví dụ

30/ Nguyên tắc điều trị và phòng bệnh do vi nấm

comment Bình luận