Hải Phòng triển khai hiệu quả công tác đặc xá năm 2022, giúp đỡ tạo điều kiện việc làm cho người được đặc xá

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng các cơ quan báo chí ở địa phương tích cực tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

03/08/2022 10:35

Đồng thời, yêu cầu các Sở Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và UBND các quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

hp
Empty

UBND TP Hải Phòng đề nghị chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Công an thành phố phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người đặc xá; Nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Cẩm Đào

comment Bình luận