Vụ Pháp chế - Bộ Y tế kiểm tra công tác pháp chế trong lĩnh vực y tế tại Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021, ngày 06/4/2021 Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác pháp chế về y tế tại Sở Y tế Nghệ An.

07/04/2021 11:56

 

Tiếp và làm việc với đoàn có TS.BSCKII Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở Y tế; Đại diện Sở Tư Pháp; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục Dân số- KHHGĐ, Chi cục VSATTP tỉnh Nghệ An.

14

TS.BSCKII Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế của ngành y tế tỉnh Nghệ An năm 2020 và quý I/2021

Tại đây, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế của ngành y tế tỉnh Nghệ An năm 2020 và quý I/2021. Trên cơ sở báo cáo của Sở Y tế về tình hình thực hiện công tác pháp chế về y tế, các thành viên tham gia buổi làm việc đã thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan.

13

Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế đánh giá cao công tác thực hiện pháp chế trong lĩnh vực y tế tại Nghệ An

Buổi chiều Đoàn công tác đã chia làm 2 nhóm kiểm tra, kiểm tra thực tế tại Sở Y tế và kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Thái An. Đoàn đã kiểm tra về công tác pháp chế về y tế với các nội dung chủ yếu liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác y tế; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về y tế; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế...

12

Toàn cảnh buổi kiểm tra 

11

Đoàn tiến hành kiểm tra tại Bệnh viện Thái An

Sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, TS. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận, nêu ra các ưu điểm của đơn vị trong thực hiện công tác pháp chế. Đánh giá cao tính kỷ luật, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho UBND, Hội đồng nhân dân và đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung báo cáo đầy đủ, bám sát nội dung của đề cương mà bộ yêu cầu. Công tác pháp chế được Sở Y tế chú trọng, nền tảng bước đầu được nâng cao, kỷ luật, kỷ cương. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, nâng cao hiệu quả hướng tới phục vụ người dân theo đúng yêu cầu của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế của việc thực hiện thống kê các văn bản chỉ đạo, điều hành, việc phân loại các văn bản góp ý. Cần phát huy được vai trò của báo cáo viên pháp luật./.

Phạm Thắng

comment Bình luận