Hà Tĩnh : Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, thị xã Hồng Lĩnh xử lí rác thải sai quy trình?

Chất thải y tế (chất thải thông thường và chất thải nguy hại) cần được thu gom và xử lí đúng quy định. Nhưng tại bệnh viện Đa khoa Hồng Hà của Công ty TNHH Tâm A ( Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) chưa làm đúng quy trình xử lí rác thải của Bộ Y tế.

04/12/2020 12:56
Bệnh viện đa khoa Hồng Hà vi phạm quy định về xử lí rác thải nguy cơ ô nhiễm môi trường

Bệnh viện đa khoa Hồng Hà vi phạm quy định về xử lí rác thải nguy cơ ô nhiễm môi trường

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà hoạt động gần một năm, trước là phòng khám Đa khoa Hồng Hà. Bệnh viện có 2 khối ( khám và điều trị), với 11 khoa phòng, gần 40 bác sỹ, 30 giường bệnh, lượng bệnh nhân khám hằng ngày bình quân 250 bệnh nhân.

 Về số lượng rác y tế một tháng có khoảng 150kg. Bệnh viện  kí kết hợp đồng xử lí rác thải với Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh. Thời gian Công ty xử lí rác thải đến thu gom  khoảng 15 đến 30 ngày một lần.

Rác nguy hại lây nhiễm lưu giữ sơ sài trong thùng để chung kho với các loại rác khác thời gian từ 15 ngày - 1 tháng

Rác nguy hại lây nhiễm lưu giữ sơ sài trong thùng để chung kho với các loại rác khác thời gian từ 15 ngày - 1 tháng

 Bệnh viện Hồng Hà đã không thực hiện đúng về quy định lưu giữ, thu gom xử lí rác thải. Tại kho lưu giữ nhỏ tầm mấy mét vuông nhưng rác thải để lộn xộn xen lẫn giữa rác nguy hại và rác thông thường. Quy định rác thải nguy hại như vật sắc nhọn, kim tiêm có dính máu sau khi xét nghiệm phải để trong thùng hoặc hộp có màu vàng và lưu giữ riêng một khu vực.  Nhưng bệnh viện Hồng Hà chỉ để vào túi bóng và để chung kho lưu giữ cùng với rác y tế thông thường.

Rác nguy hại (chất thải giải phẫu, các mô bệnh phẩm) bệnh viện Hồng Hà lưu giữ trong thùng chuyên dụng màu vàng. Toàn bộ rác nguy hại gom lại trong thời gian 15 ngày hoặc một tháng mới được Công ty thu gom rác mang đi xử lí. Hoàn toàn sai so với quy định. Bởi, rác thải nguy hại chỉ được lưu giữ trong thùng kín 2 ngày và được phép lưu giữ trong tủ đông dưới 8 độ C trong vòng 7 ngày. Nhưng tại kho lưu giữ rác của bệnh viện Hông Hà không có tủ đông nhưng vẫn lưu giữ rác nguy hại lây nhiễm từ 15 đến 30 ngày. Vậy khi mang đi xử lí sẽ không tránh khỏi nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Rác thải nguy hại và rác thải thông thường để lẫn lộn giữa nền kho lưu giữ

Rác thải nguy hại và rác thải thông thường để lẫn lộn giữa nền kho lưu giữ

Nước thải ở bệnh viện đa khoa Hồng Hà một màu đen kịt

Nước thải ở bệnh viện đa khoa Hồng Hà một màu đen kịt

Ông Bùi Anh Đức, trưởng phòng Pháp chế bệnh viện đa khoa Hồng Hà cho biết “Bệnh viện đa khoa Hồng Hà gồm có khoảng 40 bác sỹ, 11 khoa phòng, hai khối khám và điều trị. về rác thải y tế mỗi tháng có khoảng 150 kg, nếu rác ít thì 1 tháng Công ty thu gom rác lấy 1 lần, còn nếu ít thì 2 lần/tháng. Kết quả quan trắc môi trường đều đạt cả". 

 Theo Thông tư 58 của bộ Y tế về điều khoản lưu giữ chất thải y tế nguy hại :

Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày. Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín.

Như vậy, bệnh viện Hồng Hà đã không thực hiện đúng về vấn đề lưu giữ và thu gom rác thải y tế gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hường đến sức khỏe người dân. Thế nhưng, mỗi lần quan trắc môi trường đều đạt chuẩn. Phải chăng công tác quản lí rác thải của ngành chức năng tại bệnh viện đa khoa Hồng Hà còn lỏng lẻo, không xem trọng vai trò bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức?

                                                                      Thu Hoài – Thế Nam

 

comment Bình luận