Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng hướng dẫn tra cứu kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông báo về việc hướng dẫn tra cứu kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

22/06/2022 07:07
hp
hp1

Thu Trang

comment Bình luận