Bãi rác Nam Sơn giảm mùi 98,2% sau thí điểm xử lý mùi bằng công nghệ Nhật Bản

Báo cáo của các đơn vị liên quan cho thấy, sau 1 tuần xử lý bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản, nồng độ mùi tổng hợp ở bãi rác Nam Sơn đã giảm tới 98,2%.

07/01/2021 15:03

Dự án thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (JVE Group) thực hiện đặt ra mục tiêu là giảm được mùi tổng hợp của các loại khí gây ra mùi hôi thối như khí H2S (mùi trứng thối), khí NH3 (mùi khai)... bốc lên từ hồ chứa nước rỉ rác, ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Theo đó, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước (thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã sử dụng thiết bị đo mùi tổng hợp cầm tay được áp dụng rộng rãi ở Nhật Bản, đo nồng độ mùi tổng hợp của toàn bộ các khí độc phát sinh ra từ hồ chứa nước rỉ rác và cho ra giá trị trung bình của nồng độ mùi tổng hợp sau xử lý trên mặt hồ nước rỉ rác giảm mạnh từ 999 xuống 21, tức giảm tới 97,9% lượng mùi hôi thối.

xulymui2

Cụ thể, để đánh giá chính xác, khách quan, Trung tâm đã tiến hành đánh giá đo mùi định lượng tại 4 vị trí trong hồ chứa nước rỉ rác. Kết quả cho thấy nồng độ mùi tổng hợp (của các khí như H2S (mùi trứng thối), NH3 (mùi khai), CH4... giảm mạnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã đi thuyền trên mặt hồ nước rác và tiến hành đo mùi trực tiếp trên mặt hồ. Kết quả nồng độ mùi tổng hợp đều giảm mạnh và dao động từ 16 - 24 và đều nhỏ hơn ngưỡng 100, đạt Quy chuẩn đánh giá mùi tổng hợp ở Nhật Bản (Quy chuẩn ban hành năm 1995 bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Nhật Bản – được quy định trong Luật Kiểm soát các loại mùi hôi của Nhật Bản).

Theo báo Tin tức

comment Bình luận