Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 2 năm 2022

Ngày 2/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 444/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 2 năm 2022.

04/08/2022 11:54
Empty
Empty
Empty
Empty

 Bảo Ngọc

comment Bình luận