Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 9/8

Tổng số mũi tiêm: 249.288.604, Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 385.585 tại 48 tỉnh. Trong ngày có 343.546 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 42.039 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.

09/08/2022 22:27

Nhóm từ 18 tuổi trở lên:

- Tiêm nhắc lần 1 (mũi 3): Tổng số có 48.696.999 mũi tiêm (74,2%) tăng 0,1%, trong ngày có 40 tỉnh triển khai với 45.553 người được tiêm:

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 thấp: Quảng Nam (54,1%); Bình Định (55,8%); Khánh Hòa (54,7%); Đồng Nai (46,7%); Cần Thơ (53,3%).

vac-xin-16508899488741093469369

(Ảnh minh hoạ)

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 cao: Bắc Giang (97,0%); Nghệ An (99,5%); Bến Tre (95,4%).

- Tiêm nhắc lần 2 (mũi 4): Tổng số có 10.980.570 mũi tiêm (57,6%) tăng 0,6%, trong ngày có 45 tỉnh triển khai với 159.533 người được tiêm.

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 2 thấp: Vĩnh Phúc (38,2%); Nghệ An (26,5%); Quảng Trị (33,0%); Đà Nẵng (36,2%); Bạc Liêu (39,0%).

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 2 cao: Hà Nam (98,3%); Điện Biên (99,3%); Tiền Giang (97,6%).

Nhóm từ 12-17 tuổi: Tiêm nhắc: 3.414.648 trẻ (39,4%) tăng 0,8%.

- Tỉnh tiêm mũi nhắc thấp: Hà Tĩnh (19,2%); Đà Nẵng (13,6%); Phú Yên (9,9%); BR-VT (12,1%); Đồng Nai (20,2%).

- Tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi nhắc cao: Bắc Giang (81,0%); Sóc Trăng (77,6%); Trà Vinh (76,8%).

Nhóm từ 5-11 tuổi: Tổng số mũi tiêm: 12.915.064.

- Mũi 1: 8.275.705 trẻ (72,5%); tăng 0,5%.

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (54,1%); Hà Tĩnh (48,4%); Đà Nẵng (38,8%); Quảng Nam (42,6%); Bình Thuận (54,1%); TP Hồ Chí Minh (47,8%).

- Mũi 2: 4.639.359 trẻ (40,7%); tăng 0,6%

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (20,9%); Vĩnh Phúc (24,8%); Đà Nẵng (16,4%); Quảng Nam (13,5%); Khánh Hòa (19,0%).

+ Tỉnh tiêm cao: Ninh Thuận (73,8%); Sóc Trăng (85,2%); Bạc Liêu (76,0%).

Bảo Ngọc

comment Bình luận