Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 11/8

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 11/8 như sau:

12/08/2022 10:01

Tổng số mũi tiêm: 250.409.815, Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 524.677 tại 39 tỉnh

Trong ngày có 476.400 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 48.277 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.

Z2659606171205_617A0

(Ảnh minh họa)

Nhóm từ 18 tuổi trở lên:

- Tiêm nhắc lần 1 (mũi 3): Tổng số có 48.892.176 mũi tiêm (74,4%) tăng 0,1%, trong ngày có 36 tỉnh triển khai với 44.187 người được tiêm:

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 thấp: Quảng Nam (54,2%); Bình Định (55,8%); Khánh Hòa (54,8%); Đồng Nai (46,8%); Cần Thơ (53,6%).

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 cao: Bắc Giang (98,1%); Nghệ An (99,5%); Bến Tre (95,4%).

- Tiêm nhắc lần 2 (mũi 4): Tổng số có 11.390.753 mũi tiêm (59,8%) tăng 1,7%, trong ngày có 37 tỉnh triển khai với 217.162 người được tiêm.

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 2 thấp: Vĩnh Phúc (41,1%); Nghệ An (26,5%); Quảng Trị (38,6%); Đà Nẵng (37,5%); Bạc Liêu (39,6%).

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm nhắc mũi 2 cao: Hưng Yên (96,5%); Điện Biên (99,3%); Vĩnh Long(94,7%).

Nhóm từ 12-17 tuổi: Tiêm nhắc: 3.606.830 trẻ (41,6%) tăng 1,3%.

- Tỉnh tiêm mũi nhắc thấp: Đà Nẵng (15,3%); Phú Yên (11,1%); Bình Thuận (20,7%); BR-VT (13,4%); Đồng Nai (20,3%).

- Tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi nhắc cao: Bắc Giang (82,1%); Sóc Trăng (79,0%); Trà Vinh (76,8%).

Nhóm từ 5-11 tuổi: Tổng số mũi tiêm: 13.226.922.

- Mũi 1: 8.410.996 trẻ (73,7%); tăng 0,6%.

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (55,5%); Hà Tĩnh (48,4%); Đà Nẵng (40,2%); Quảng Nam (43,6%); TP Hồ Chí Minh (49,2%).

- Mũi 2: 4.815.926 trẻ (42,2%); tăng 0,8%

+ Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (22,5%); Vĩnh Phúc (25,2%); Đà Nẵng (17,0%); Quảng Nam (13,8%); Khánh Hòa (21,0%).

+ Tỉnh tiêm cao: Ninh Thuận (74,8%); Sóc Trăng (85,5%); Bạc Liêu (77,8%).

Bảo Ngọc

comment Bình luận