Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng VN, lần thứ 5, khóa II (nhiệm kỳ 2016-2021)

Ngày 7/1, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021-NQ/TWH Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Hội khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

26/01/2021 09:03

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường  Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, TP. Hà Nội.

DSC00488

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Hội khóa II.

Các đại biểu dự Hội nghị  Ban Chấp hành Hội lần thứ 5, khóa II nhất trí quyết nghị:

Thống nhất cao với những đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua như trình bày trong báo cáo tại Hội nghị, nổi bật là:

Hoạt động giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) được lãnh đạo Trung ương Hội và các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực, góp phần nâng nhận thức cho cộng đồng về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, tạo ra phong trào tự chăm sóc sức khỏe chủ động rộng rãi trong cộng đồng ngay tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở nhiều địa phương ủng hộ, đánh giá cao.

Do sự xuất hiện và lan rộng của đại dịch COVID-19 và mưa lũ bão lụt ở miền Trung gây hậu quả hết sức nặng nề cho toàn xã hội. Hoạt động GDCSSKCĐ được tập trung đẩy mạnh với khẩu hiệu là “chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng – phòng chống đại dịch COVID-19”; được các đơn vị tích cực triển khai, vừa tuyên truyền và vận động cộng đồng hiểu rõ nguy cơ đại dịch, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống; đồng thời hăng hái vận động các các tổ chức cá nhân hảo tâm tài trợ vật chất, kinh phí để ủng hộ, động viên hỗ trợ cho các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống đại dịch và nhân dân các địa phương gặp nhiều khó khăn.

cuu tro

Hoạt động cứu trợ miền Trung của Hội Giáo dục CSSKCĐ Việt Nam.

Công tác tổ chức nhân sự cơ quan và và các đơn vị trực thuộc Hội tiếp tục được chấn chỉnh, đổi mới, kiện toàn; công tác phát triển hội viên được đẩy mạnh, quy tụ được nhiều tổ chức, cá nhân tâm huyết, tự nguyện tham gia, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp GDCSSKCĐ cũng như xây dựng và phát triển Hội.

Nhất trí bổ sung 07 vị vào BCH Trung ương Hội gồm: Ông Vũ Quang Thái: Phó Chủ tịch HĐQL Trung tâm GDCSSKCĐ Hà Nội. Sinh năm 1953. Ông Bùi Mạnh Cường: Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhan vì sức khỏe cộng đồng (VBC). Sinh năm 1978. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Chủ tịch CLB Đại sứ sức khỏe (Wecho). Sinh năm 1974. Bà Bùi Thị Huyền: PGĐ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi Kinh Bắc. Sinh năm 1962. Ông Chu Duy Cận: Phó Văn phòng Trung ương Hội. Sinh năm 1954. Ông Trần Thanh Định: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể Việt Nam. Sinh năm 1959. Ông Vũ Đức Hải: Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng Đông nam dược và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (ARISP). Sinh năm 1968.

Bổ sung 02 vị vào Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm: Ông Huỳnh Mỹ Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể Việt Nam. Sinh năm 1956. Bà Đậu Thị Bích Thủy: Ủy viên BCH Trung ương Hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và GDCSSKCĐ VMC. Sinh năm 1984.

Hội nghị nhất trí để 05 vị được thôi tham gia công tác trong Ban Thường vụ Trung ương Hội, theo nguyên vọng, do hoàn cảnh không có các điều kiện thực hiện nhiệm vụ gồm: Ông Lê Hải Châu; Ông Dương Trọng Hiếu; Ông Nguyễn Xuân Lam; Ông Nguyễn Đăng Hải; Ông Đinh Văn Thái.

Nhất trí với những chủ trương, phương hướng hoạt động của Hội trong năm 2021 và thời gian tới:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp với Bộ Y tế, Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030”, trong năm 2021 và thời gian tới, phát huy kết quả đạt được và những điều kiện thuận lợi đã tạo lập được trong thời gian qua, hoạt động của Hội tập trung vào những mặt công tác chính sau đây:

Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, năng động, linh hoạt, hiệu quả. Tiếp tục thí điểm xây dựng mô hình trung tâm tại một số địa phương có điều kiện với những nhiệm vụ chức năng được mở rộng phù hợp.

Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Vận động, quy tụ các cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cùng đồng tâm hiệp với Hội trên tinh thần tự nguyện. Chú trọng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về sự nghiệp GDCSSKCĐ, xây dựng và phát triển Hội. Trước hết là giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành và mọi người, mọi lứa tuổi về sức khỏe và về việc tự bảo vệ, chăm sóc - nâng cao sức khoẻ, phòng chống và đẩy lùi bệnh tật.

Tích cực hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Xây dựng Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng vững mạnh, phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội.

Mở rộng các hình thức, phương thức, các lĩnh vực hoạt động GDCSSKCĐ (lĩnh vực phát triển y học cổ truyền, sức khỏe môi trường, đào tạo, phản biện xã hội) mà Hội đang có thế mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn áp dụng rộng rãi kiến thức, kỹ năng về khoa học giáo dục sớm trẻ em trong cộng đồng.

Triển khai rộng rãi đến cơ sở và từng bước đi vào chiều sâu Chương trình phối hợp với Bộ Y tế, đề án “Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở” và dự án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng”. Coi đây là những nội dung hoạt động xuyên suốt của sự nghiệp GDCSSKCĐ.

ky ket hop tac

Lễ ký kết hợp tác của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và Hội Quân dân y Việt Nam.

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành chức năng, để tranh thủ ý kiến chỉ đạo và sự giúp đỡ. Ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể, (trước mắt là với Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam...) để cùng phối hợp triển khai sự nghiệp GDCSSKCĐ đến các đối tượng, các địa phương.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, để giới thiệu về sự nghiệp GDCSSKCĐ và hoạt động của Hội, kêu gọi sự phối hợp và sự hỗ trợ giúp đỡ.

Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ cán bộ khoa học trong Hội, tổ chức nhiều các sự kiện, hội thảo, diễn đàn khoa học trong lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng và phát triển Hội.

Tập hợp lực lượng có chuyên môn, đẩy mạnh công tác phản biện xã hội, để Hội có tiếng nói chất lượng, hiệu quả vào việc phản ánh thực tế cũng như đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 quyết nghị: Tập trung chuẩn bị tốt các mặt để tổ chức Đại hội lần thứ III của Hội trong năm 2021.

Công tác chuẩn bị tập trung nghiên cứu bổ sung sửa đổi Điều lệ, rà soát chuẩn bị nhân sự. Xây dựng quy chế, tiêu chí, tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội. Thành lập các bộ phận, để triển khai chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III.

Tích cực tìm kiếm nguồn kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho các hoạt động cần thiết và sự phát triển của Hội. Thành lập “Quỹ vì sức khỏe cộng đồng” và từng bước đưa quỹ đi vào hoạt động.

Hội nghị  lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II nhất trí 100% quyết nghị những vấn đề trên và giao cho Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Căn cứ vào Điều lệ Hội, Nghị quyết Hội nghị, tình hình thực tế hoạt động của Hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt. Tập trung vào trọng tâm:

Đổi mới mô hình tổ chức, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, linh hoạt, năng động và hiệu quả.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội.

Ban Chấp hành Hội GSCSSKCĐ Việt Nam lần thứ 5, khóa II kêu gọi các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổ chức thành viên, các cấp hội, hội viên và tất cả những người có tâm huyết cùng đồng tâm hiệp lực phấn đầu vì sự nghiệp “Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”, xây dựng và phát triển Hội. Trước mắt là thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, lần thứ 5,  khóa II, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và “Chương trình Sức khỏe Việt Nam” của Chính phủ trong thời gian tới.

PV

comment Bình luận